Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
V'Yume Tomimopa (2011) D'Goro Go Of Kamino Ken / Mayuki Tomimopa female
V'Yumi De Dan Jourdain (--) Togho Dit Tenji De Dan Jourdain / Penny Of Dan' Jourdain female
Va Aumi Marvel Mood (2015) Aiken Sagarime Utte Uki No / Aiken Sagarime Agekata Go female
Vörös Villám Amaya (2017) Guardian Of The Emperor Hakuun / Samurai Tamashi Aneko female
Vörös Villám Arashi (2017) Guardian Of The Emperor Hakuun / Samurai Tamashi Aneko
Vörös Villám Ichiro (2017) Guardian Of The Emperor Hakuun / Samurai Tamashi Aneko male
Vörös Villám Katshuhi (2018) Guardian Of The Emperor Hakuun / Himitsu No Honazono Kagura female
Vörös Villám Miyana Nari (2018) Guardian Of The Emperor Hakuun / Samurai Tamashi Aneko female
Vörös Villám Miyana Nari (2018) Guardian Of The Emperor Hakuun / Samurai Tamashi Aneko female
Vörös Villám Yume (2017) Guardian Of The Emperor Hakuun / Himitsu No Honazono Kagura female
Vaahteranlehden Kamae (1995) Redwitch Top Secret / Brandeezi Polly Teknik male
Vaahteranlehden Katana (1995) Redwitch Top Secret / Brandeezi Polly Teknik female
Vaahteranlehden Kenwa (1992) Redwitch Top Secret / Alstella Red Pepper male
Vaahteranlehden Kesa Giri (1992) Bushido Epic Samurisation / Brandeezi Polly Teknik female
Vaahteranlehden Kissaki (1995) Redwitch Top Secret / Brandeezi Polly Teknik female
Vaahteranlehden Kuro (1995) Redwitch Top Secret / Brandeezi Polly Teknik male
Vaahteranlehden Otava (1992) Bushido Epic Samurisation / Mckenzie's Ningyo Akambo female
Vaahteranlehden Shigenu (1992) Redwitch Top Secret / Alstella Red Pepper male
Vaahteranlehden Shino Giri (1992) Bushido Epic Samurisation / Brandeezi Polly Teknik female
Vaahteranlehden Taro (1995) Vaahteranlehden Kenwa / Vaahteranlehden Shino Giri male
<< Prev 0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>