Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
O'BJ Miss Taken Tiger De Alicia (--)  /  female
O'Bj Nikki No Nikki (1978)  /  female
O'BJ One Of A Kind (--) The Widow Maker O'BJ /  female
O'Dai No Kazoku (2018) Ureshii Go Namitori / L' Kashikoidesu Of Kaerizaki female
O'Ebi No Kazoku (2018) T'Hinode No Tora Go Hiddencascade Dit Ryu / Yong Yujin Of Heemang Aekyun Dite Kkoma male
O'Fukami Go Des Fidèles Akita Ken (2018) Ureshii Go Namitori / Jitsumi Go Des Fideles Akita Ken female
O'Haku Shibuya No Tani (2018) Shinzan Go Kanzakiya Kensha / Kaleasakemi Tora Halne Wzgorze male
O'Hana No Kazoku (2018) T'Hinode No Tora Go Hiddencascade Dit Ryu / Yong Yujin Of Heemang Aekyun Dite Kkoma female
O'Hinako Go Du Clos Des Chtis (2018) Hakufuumaru Go Shinzansou / M' Itsuuko Go Du Clos Des Chtis female
O'Honoka Sakuraban (2015) Hisashi Go Shirai / I'Hina Go Of Kamino Ken female
O'Jiro Go Of Ikenohatade (2018) Torachiyo Go Shirai / Masami Go Shoufuusha male
O'Jiro Ryutaro V.h Hof Van Bloemendaal (2011) Jiro-Emi V.H. Hof Van Bloemendaal / Chiky To-go Royal Nippon Akitos male
O'Kaminari D'Obakosow (1998) Umon Go Yonaiyamasou For Tycon / Dewazakura Go Izu Nagatomo male
O'Kanon Go Of Ikenohatade (2018) Torachiyo Go Shirai / Masami Go Shoufuusha female
O'Kanon No Kazoku (2018) T'Hinode No Tora Go Hiddencascade Dit Ryu / I'Onmyo Of Kaerizaki Dite Myo
O'Kansai Go From Hachimantai (2012) Kankuuhomare Go Senshuu Takashihamasou / Kouhime Go Noshiro Koujusou male
O'Kaya Hime De Br Higashi (2009) Kouryuu Go Shun'You Kensha / Enka Go De Br Higashi female
O'Kazuko (2016) Ken Go Dell'Antico Matagi / Haruka Go Bordakitainu Kensha & Kami No Tori Kensha female
O'Kimiko Go Du Clos Des Chtis (2018) Hakufuumaru Go Shinzansou / M' Itsuuko Go Du Clos Des Chtis female
O'Kingi Tsune D'Obakosow (2000) Ryusho Go Hanamaki Azumasow / Akane Go Yamagata Kagami Kensha female
<< Prev 0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>