Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
Achihito (2011) Fuzuoka Go Di Casa Saporito / Meika male
Achika (--) Masachito Fuji Xandrina / Haphazard As Aras An Uachtarain female
Achiko (--) Alaszka Farkasa Kushiro / Baraparti Anny female
Achiko Go Akita Inu Of Cacic (2006) Minezakura Go Kyushu Morishita / T'Shinju Go De La Valee Des Dragons Sacres male
Achiko Hikari Tsuki (2012) Zolin Roal / Taura Yamabushi male
Achiko Mizumi No Inu Kensya (2015) Akahiko Ama No Hashidate / Yukiko Go Tomimopa male
Achiko Of Heiya No Kouma (2005) Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma male
Achiko Of Kusnezov (2016) Megapolis Style Gokuu / L'Oukahime Tokimitsu male
Achiko Stella Di Sera (--) Hiroshi Go Haru Kaze / Yumitori Haruka male
Achiko Sugay Akita Inu (2013) Fujiyori De La Valle Des Samourais / Aysha Sugay male
Achilles Incipita Vita (2014) Goran Go Of Kamino Ken / Hokuoukensha No Ryuuko Go female
Ada (2012) A'Becks / Alisia female
Adachi Kiba Kasai (2017) Fudoumaru Go Naruse Takeda / Iwanaga Ka Yo'yoi Tomodachi male
Adaki Amanda (2012) Becar / Hasaki Team Gin female
Adam Ouji Go Raiden Akai (2011) Akimitsu Go Akai Getsumei / Naomi Go De Okii Mikata male
Adam Saviano (1995) Kaga Go Shingetsuen / Chicara As Aras An Uachtarain male
Adam's Big Red Bears Dodo (1997) Schau Lung Amaris / Chris Akita Suteki male
Adana Kazari Toyo Ken (1995) Kaga Go Shingetsuen / Chikara Almaju female
Adayi Naruto Monogatari (2014) Daichi No Yon Royal Nippon Akitos / Meyoko Go From Hachimantai male
Addi (2014) Aiken Sagarime O Mamоri / Momoka Kin Go Sveika female
<< Prev 100<< Prev 100 120 140 160 180Next 100 >>