Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
Vasuru Taffis Takara (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami female
Vasuru Taffis Takeshi (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami male
Vasuru Taffis Tama (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami female
Vasuru Taffis Tamiko (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami female
Vasuru Taffis Teijo (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami male
Vasuru Taffis Toru (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami male
Vasuru Taffis Toshiro (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami male
Vasuru Taffis Tsukiko (2014) Ryouju Go Shirai / Rosia Kara Nanami female
Vasuru Taffis Yokio (2013) Kuma / Yuri Manamusume male
Vasuru Taffis Yoriko (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vasuru Taffis Yosei (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vasuru Taffis Yoshi (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vasuru Taffis Yoshiro (2013) Kuma / Yuri Manamusume male
Vasuru Taffis Yume (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vasuru Taffis Yumemi (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vasuru Taffis Yumiko (2013) Kuma / Yuri Manamusume female
Vatari Iti Naruto Monogatari (2017) Daichi No Yon Royal Nippon Akitos / Meyoko Go From Hachimantai male
Vatashi Chie (2016) Ama Inu Reniro / Akazuki Taika female
Vatashi Hottey Marvel Mood (2015) Aiken Sagarime Utte Uki No / Aiken Sagarime Agekata Go male
Vatasi Ohikotora Marvel Mood (2015) Aiken Sagarime Utte Uki No / Aiken Sagarime Agekata Go female
<< Prev 100100 120 140 160 180 Next >>Next 100 >>