Browse dogs

Name(Birth year Sire/Dam Sex
A'Minamoto No Yoshinaka (2015) C'Yume / B'Tzuki Go Della Verde Umbria male
A'Miya (2014) Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou / A'Naya Go Della Verde Umbria female
A'Miyu Of Shukeiyen Kensha (2013) C'Makoto Go Of Ramsraspel Kensha / H'Sumi Of Ramsraspel Kensha female
A'Miyuki Go Of Juryoku (2014) D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime female
A'Mizar (2010) Nippon Sun D'Daiko / Nippon Sun Etzuko male
A'Mizuki Go Of Juryoku (2014) D'Taishi Go Of Kamino Ken / Kashiwa No Ki Cho Cho Hime female
A'Mizuki Go Of Kaizen Ken (2014) A'Yoshi Go Della Verde Umbria / E'Sumiko Go Of Kamino Ken female
A'Momo (2014) Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou / A'Naya Go Della Verde Umbria female
A'Nana Hoshi (2014) Aiko Kensha No Hiroshi Go / Aiko Kensha No Kamiko Go female
A'Naya (2014) Kenshin Go Kouyazan Miyauchisou / A'Naya Go Della Verde Umbria female
A'Naya Go Della Verde Umbria (2012) G'Shouraisei Go Of Kamino Ken / G'Yoshimi Go Sara Hana Kensha female
A'Naya Go Kissui Ken (2013) Nikai Go Samurai Yashiki / Aiko Kensha No Hanahime Go female
A'Niagui San Of Inivruk (--) Tag / Utse Kiang Of Inivruk male
A'Nika Sugay Akita Inu (2014) Fujiyori De La Valle Des Samourais / Hamachi De La Vallee Des Samourais female
A'Nori (--) Hachi / Ahana female
A'Nozomi Tochishiro Ken (2015) Masahiro Ken Go Namitori / I'Nozomi De La Vallee Des Samourais female
A'Ojin Oh No Yashiro (2017) N'Raijin Go Tokimitsu / Keishuu Go Hakufumy male
A'Omaé Of Heiya No Kouma (2006) Itsukai Go Musashi Aiwa / Sakura Of Heiya No Kouma female
A'Ria Holytaru (2016) Sempou Go Fuen No Oka / Rinzentaru Holy female
A'Ryo (2016) Atari Go Z Jasne / Kana male
<< Prev 100100 120 140 160 180 Next >>Next 100 >>