Browse dogs

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Name(Birth year Sire/Dam Sex
A Baiko Vom Zedernhain (2012) Jinsei Go Kiyama / E Akane Go Of Kamino Ken male
A Chakiri Go Towadako (2007)  / Daidai Go Haru Kaze male
A Chicara (1980) Hime Chibata Hima / Hime Jumiyosha Hime male
A Clavo Von Brandit (2015) Youjin Mori No Kodomo / Mejlin Raj Lasu male
A Daichi Urban Akita (--) Hasaki Team Mikado / Amine Of Shogun male
A Donna Hrom (2002)  /  female
A Dori Akai Kitsune (2018) Takatora Go Shun'You Kensha / Yajirushi Akai Kitsune female
A Hiro (2016) Baku Hiro / Kazumi Ina male
A Ichiro Sugay (2014) Fujiyori De La Valle Des Samourais / Hamachi De La Vallee Des Samourais male
A Kaito Misao (2020) J'Hachiko Katsu Kenta Ken / Michi Go Hikaro Zuki male
A Kal Sugay (2016) Bak / Chika Sugay male
A Karen Of Garlic (2012) Wondu Of Myungjang / Gisalagi Go Miyagi Kozaki Kensha female
A Keiko Seishun No Izumi (2011) Hasaki Team Mikado / Amine Of Shogun female
A Kimiko Go Tsuyoshi Inu (2007) Nippon Jume Daibosatsu / Barow's Devil Aiko female
A Kouka Ho Of Lovemute Kenner Kr (2014) Ikkouhomare Go Sawadaka Kensha / Koushuume Go Nisshuuzan female
A Lissa (2020) Morisu Senzo No Rei / Sachiko female
A Luna (2016) K'akimitsu Of Sugay / Sana female
A One Incipita Vita (2014) Goran Go Of Kamino Ken / Hokuoukensha No Ryuuko Go male
A Re Go Sugay (--) Fujiyori De La Valle Des Samourais / Amaterasu Inu Yoko Zuna Raku male
A Ren Go (2015) Takumi Go / Fuyi No Kaori male
0 20 40 60 80 Next >>Next 100 >>